Εορτή Πρωτομαγιάς 2018

Καλώστονε τον Μάη, τον Χρυσομάη…

Την Τρίτη 1 Μαΐου 2017, τόσο στους αγρούς όσο και στον οικισμό στο Τρίκερι, όπως γίνεται παραδοσιακά πολλά χρόνια τώρα, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για την εφετινή πρωτομαγιά στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογός μας.  Η εκδήλωση άνοιξε αμέσως μετά την συγκέντρωση των συμμετεχόντων στην Πλατεία του χωριού, ενώ αναβίωσε και εφέτος όπως γίνεται μετά το έτος 2015, το έθιμο της μετάβασης στη «Χανή». Στην επιτυχία της γιορτής συνέβαλε αποφασιστικά και η ενεργή συμμετοχή των πολλών επισκεπτών λόγω της ημέρας και του θαυμάσιου καιρού στο Τρίκερι. Συνέχεια