Πέρπερα Δωροθέα, Φιλόλογος

Σύντομο Βιογραφικό
Η κα Δωροθέα Πέρπερα εργάστηκε ως καθηγήτρια φιλόλογος επί 20 χρόνια στην ιδιωτική αλλά και στη δημόσια εκπαίδευση του Βόλου αλλά και άλλων πόλεων.