Πιστοποίηση & Εκπαίδευση Αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

 

Ανοιξιάτικος Ψεκασμός Ελαιοδένδρων

Ανοιξιάτικος Ψεκασμός Ελαιοδένδρων

Επειδή η Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων, όπως και ο ορθός χειρισμός των άδειων συσκευασιών, είναι στοιχείο της προστασίας του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια αποτελεί και στοιχείο πολιτισμού, ο Σύλλογός μας στα πλαίσια της ενημέρωσης που παρέχει, όχι μόνο στα μέλη του, αλλά και σε όλους τους κατοίκους των Τρικέρων οι οποίοι έχουν την Αγροτική ιδιότητα και ασχολούνται ενεργά με την Αγροτική παραγωγή,

Συνέχεια